Jarní foto-soutě? Pochodně

Autor: Petr Froněk (mailto:fronek@ceps.cz), Téma: Info skupina/oddíl
Vydáno dne 19. 04. 2006 (4825 přečtení)
V sobotu 15. dubna jsme na velikonoční výpravě vyhlásili soutě? o nejhezčí snímek z činnosti oddílu. Uzavírka soutě?e je v pátek 16. června 2006, tak abychom stihli vyhlásit výsledky před odjezdem na tábor.

Kategorie:

ˇ         Klasická fotografie (film)

ˇ         Digitální fotografie

 

Podmínky:
Ka?dý soutě?ící mů?e odevzdat 3 soutě?ní snímky, vět?í počet lze poslat mimo soutě?
Velikost fotografie 10x15 cm (fotografie zhotovuje soutě?ící)
Soutě?ící dále dodá negativ nebo foto v elektronické formě (co nejvy??í kvalita)
Snímky musí být z roku 2006, star?í mů?ete poslat mimo soutě?
Snímky a negativy odevzdávejte před oddílovou schránku
Data neposílejte po?tou, ale předávejte přes
www.uschovna.cz nebo přes flash
Předáním snímků dává soutě?ící souhlas k jejich vyu?ití pro potřeby oddílu
Snímky zařadíme do oddílového archivu a pou?ijeme k propagaci na?í činnosti

Pro zaji?tění rovnosti ?ancí dostane ka?dý člen oddílu jeden fotoaparát od firmy FOTO?KODA. Předáno na velikonoční výpravě a na dal?ích celooddílových akcích (ne dru?inovkách). Mů?ete v?ak pou?ít svoje fotoaparáty, klasické i digitální.
Hodně úspěchů ve va?em sna?ení

Petr